Joomla Free Template by FatCow Hosting

Slėgio reduktoriai: bendra informacija, paskirtis, konstrukcija

Slėgio reduktoriai pažemina ir stabilizuoja slėgį vidiniame paskirstymo vandentiekyje pagal iš anksto nustatytą reikšmę. Slėgio redukcinis vožtuvas reikalingas, jei didžiausias galimas slėgis bet kuriame vandens paskirstymo sistemos taške gali pasiekti arba viršyti didžiausią leistiną darbinį slėgį, o taip pat atvejais, kai yra pajungiama įranga, kurios normaliam funkcionavimui reikalingas žemesnis slėgis ( pvz. vandens šildytuvai, skalbimo mašinos, šaldytuvai su ledo gaminimo funkcija ir t.t.) Pagal bendras nuostatas rekomenduojama montuoti slėgio reduktorius,  jei pasirinktuose vandentiekio taškuose slėgis viršija 5 bar, arba vandentiekio įėjimo slėgis ir numatytas išėjimo slėgis skiriasi daugiau nei 75%. Taip pat slėgio redukciniai vožtuvai naudojami  šalto ir karšto vandens tiekimo sistemose slėgio išlyginimui.

Slėgio reduktoriai - Montavimo vietos

Slėgio reduktoriai - Montavimo schema

Slėgio reduktoriai geriamojo vandens sistemoms (EN 806-2 §16) paprastai yra montuojami po šalto vandens skaitliuko (A). Įrengiant vandens tiekimo sistemą rekomenduojama kiekvienam slėgio reduktoriui (B) numatyti uždaromąjį vožtuvą (C) ir manometrą (D) įėjime, kuris kartu su manometru (E), įsuktų į slėgio reduktoriaus korpusą, palengvina slėgio reguliavimą ir techninį aptarnavimą. Jei reikalingas baipasinis vandentiekio kontūras, jame irgi reikėtų sumontuoti slėgio redukcinį vožtuvą. Siekiant sumažinti priešslėgio efektą, po reduktoriaus rekomenduojama palikti vamzdžio atkarpą penkis kartus viršijantį naudojamo reduktoriaus vamzdyno ilgį.

Slėgio Reduktoriai - Montavimas pastatuose
Daugiabučiuose rekomenduojama montuoti kelis žemesnio slėgio reduktorius kiekviename aukšte vietoje vieno slėgio redukcinio vožtuvo prie namo centrinio vandens įvado. Būtina įvertinti staigu vandens slėgio sumažėjimą, paskirstant vandenį per aukštus.

Saugiam, efektyviam ir ekonomiškam šildymo sistemų veikimui slėgio reduktorius būtina montuoti prieš šilumokaitį. Tai leidžia garantuoti minimalų darbinį slėgį, reikalingą normaliam šildymo sistemos veikimui, įskaitant ir automatinio sistemos papildymo funkciją.

Slėgio reduktoriai - Montavimas su boileriu
EN12828 standarto 4.7.4 paragrafas reglamentuoja, kad naudojant turinius vandens šildytuvus vandens tiekimo vamzdyje privaloma montuoti išsiplėtimo baką (1), atbulinį vožtuvą (2) ir užtikrinti vamzdyno ilgį nuo slėgio redukcinio vožtuvo (3) iki boilerio bent penkis kartus viršijantį reduktoriaus užimamą vamzdyno ilgį. Tokios priemones reikalingos apsaugai nuo pavojingo perteklinio slėgio vandentiekyje, susidariusio dėl vandens išsiplėtimo pašildymo metu.

Slėgio reduktorių naudojimas suspaustam orui

Jei sistemoje naudojamas suspaustas oras, o ne vanduo, rekomenduojamas judėjimo greitis sudaro 10 – 20 m/s. Tokiu atveju slėgio reduktoriaus pralaidumas (debetas) apie 10 kartų viršija pralaidumą naudojant vandenį. 

Slėgio redukcinis vožtuvas membraninio tipo - veikimo principas

Žemiau pateiktos membraninio tipo slėgio reduktoriaus schemos. Elastinė membrana judina vožtuvą, reaguodama į dviejų priešpriešų jėgų sąveiką. Iš apačios membraną veikia vandens slėgis reduktoriaus išėjime (stengiasi uždaryti vožtuvą), iš viršaus membrana spaudžia spyruoklė (siekdama atidaryti vožtuvą). Spyruoklės spaudimas reguliuojamas varžtu korpuso viršuje,  užsukant jį iki reikiamo sistemos slėgio. Vožtuvas atsidaro, kai esant vandens suvartojimui krenta vandens slėgis po membrana ir spyruoklės sudaroma spaudimo jėga viršija vandens pasipriešinimą. Vožtuvo atidarymo laipsnis tiesiogiai proporcingas vandens suvartojimui. Nustojus vartoti vandenį, slėgis vandentiekyje kyla iki nustatytos ribos ir uždaro vožtuvą (veikdamas membraną iš apačios). Slėgio redukcinio vožtuvo nerūdijančio plieno kompensacinė kamera, esanti nišoje po vožtuvu, išlygina įėjimo vandens jėgas – įėjimo vanduo vienodai spaudžia vožtuvą į apačią (siekiant atidaryti) ir į viršų (siekiant uždaryti). Tokia konstrukcija leidžia subalansuoti veikiančias jėgas ir naudoti Officine Rigamonti membraninius slėgio reduktorius sistemose su slėgiu iki 40 bar. Nustatytas reduktoriaus išėjimo slėgis lieka stabilus net esant dideliems slėgio svyravimams vandens įvade. Kompensacinė kamera yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, todėl yra atspari aplinkos poveikiams ir užtikrina ilgą bei patikimą redukcinio vožtuvo tarnavimą net esant agresyvioms eksploatavimo sąlygoms.
Slėgio reduktoriai membraniniai - Schema

Membraninio tipo slėgio reduktoriaus vidiniai kanalai buvo suprojektuoti siekiant užtikrinti minimalų pasipriešinimą srautui, tokiu būdu išvengiant vibracijų, slėgio nuostolių ir galimos kavitacijos pasiekoje atsirandančių sugadinimų. Net esant suspensijos srautui virš 3.5 m/s ir įėjimo slėgiui 40bar, triukšmo lygis neviršija 20 dB. Spyruoklė ir visi reguliavimo elementai yra izoliuoti nuo vandens ir, atitinkamai, pilnai apsaugoti nuo technologinio/struktūrinio nusidėvėjimo. Slėgio reduktoriaus membrana gali išlaikyti iki 25 bar priešslėgį reduktoriaus išėjime, kaip pulsuojantį (hidraulinių smūgių atvejais), taip ir pastovų. Gamybos metu membranai suteiktas lenktas profilis garantuoja aukštą jautrumą ir tikslų slėgio reguliavimą. Išėjimo slėgio reguliavimas atliekamas redukcinio vožtuvo viršuje esančių specialiu reguliavimo varžtu.

Slėgio redukcinis vožtuvas stūmoklinio tipo – veikimo principas ir schema

Žemiau pateiktoje schemoje parodytas stūmoklinio tipo slėgio reduktorius. Skirtingai nuo membraninių slėgio redukcinių vožtuvų, vanduo spaudžia ne membraną, o tiesiogiai stūmoklį. Kai vandens slėgio pasipriešinimas mažėja, stūmoklis veikdamas spyruokle nusileidžia į apačią ir atidaro vožtuvą. Vanduo teka pro slėgio reduktorių kol slėgis vidinėje reduktoriaus dalyje bus pakankamas, kad galėtų atremti spyruoklės jėgą ir pakelti stūmoklį į viršų, uždarant vožtuvą.
Slėgio Reduktoriai Stūmokliniai - Schema

Membraniniai ir stūmokliniai slėgio reduktoriai - skirtumai ir ypatumai


Slėgio reduktoriai membraninio tipo

 • Didelis našumas
 • Didesnis reguliavimo tikslumas
 • Minimalus techninis aptarnavimas
 • Įvadinis slėgis iki 40 bar
 • Atsparesnis kalkėjimui
 • Didesnis reguliavimo diapazonas
 • Maksimali darbinė temperatūra +80°C

Slėgio reduktoriai stūmoklinio tipo

 • Žema kaina
 • Žemesnis našumas
 • Žemesnis slėgio reguliavimo tikslumas
 • Reikalauja dažnesnės techninės priežiūros
 • Maksimali darbinė temperatūra +130°C

Slėgio reduktoriai - Reguliavimas

 1. Prieš pradedant montavimo darbus atidarykite visus čiaupus - tai išvalys sistemą ir pašalins orą iš vandentiekio.
 2. Sumontuokite viršuje ir apačioje uždaromuosius ventilius, siekiant paprastinti techninio aptarnavimo darbus ateityje.
 3. Sumontuokite slėgio reduktorių (atkreipkite dėmesį į rodyklę reduktoriaus korpuse, nurodančia srauto kryptį)
 4. Uždarykite apatinį ventilį.
 5. Nustatykite reikiamą slėgį reduktoriaus viršutinio reguliatoriaus pagalba. Nuimkite dangtelį ir pasukioję reguliatorių nustatykite pageidaujamą slėgį. Sukant reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę slėgis kyla, sukant prieš laikrodžio rodykle – slėgis krenta.
 6. Pasitikrinkite manometro rodomą sistemos slėgį.

Slėgio reduktoriai - Reguliavimas